HOME .        
   

FORSIDEN

 

........ARTIKLER
..............i aviser og blader
...................ARTICLES in newspapers and magazines
..................................mostly in Norwegian, only a few in English (in red below)
     
     
     
      Klassekampen
    
13. juni 2013
FRA ÅKER TIL INTERNETT

Tekst: Anne Kalvig
Foto: Andreas Müller
i denne artikkelen drøfter Siri Kalvig
kornsirkelfenomenet med fokus på det hun kaller
"kornsirkelspiritualitet". Hun tar for seg miljøene
rundt fenomenet samt ulike forklaringsmodeller
og innfallsvinkler til fenomenet.
     
                 
     

Ildsjelen
    
nr 5 / 2012

KORNSIRKELMYSTERIET

Tekst: Henning Jon Grini
Fotos: Eva-Marie Brekkestø

3-siders intervju med Eva-Marie Brekkestø
om kornsirkelmysteriet generelt og
sesongen 2012 spesielt.

     
                 
     

Magic Magasin
    
nr 5 / 2012

KORNSIRKELSOMMER 2012:
Verdens vakreste mysterium


Tekst og fotos: Eva-Marie Brekkestø

I denne fem siders artik-kelen forteller Eva-
Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur i
England sommeren 2012. Gjennomillustrert
med hennes egne kornsirkel-fotografier

     
                 
     

Moss Avis

10. april 2012

KUNST OG KORN I RYGGE HAGELAG

Tekst og foto: Aud Christiansen

Artikkel om Eva-Marie Brekkestøs foredrag i
Rygge Hagelag 20/3-12.

     
                 
      Crop Circle Connector
(nettsted)

jan 2012

HARD FACTUALEVIDENCE
for three paranormal crop circles

Red Collie

Red Collie argues against an article in
Physics World (below). Crop circles are
produced by microwave heating, but not
by humans.

     
                 
     

Physics World
(scientific magazine)

vol.24 2012 August 2011

MORE THAN PATTERNS
the science behind the crop patterns

Michio Kaku Richard Taylor

The two scientists theorize that crop
circles all over the world are produced
by microwave heating.

     
                 
      Medium magasin
   
 Nr. 11 / 2011
HEKTA PÅ KORNSIRKLER

Tekst Manuela Hofer
Bilder: Eva-Marie Brekkestø

Denne seks siders artikkelen er et intervju
med Eva-Marie om hennes hennes
engasjement i og erfaringer med kornsirkel-
fenomenet. Intervjuet fokuserer i tillegg på
fenomenet. .

     
                 
     

Bedre Gardsdrift
(medlemsblad for Norsk Bondelag)

nr. 6 2010

KORNSIRKLER, magi eller menneskeverk

Tekst:  Erling Mysen
Foto: Erling Mysen og E.M. Brekkestø

Artikkel om kornsirkel-mysteriet baser på
journalistens besøk i formasjoner i Wiltshire
og på intervju av Eva-Marie Brekkestø.

     
                 
     

A-magasinet

6. august 2010

ÅKERTURISTENE

Tekst:  Bjørn Egil Halvorsen
Foto:   Jan Johannessen

En journalist og en fotograf fra Aftenposten
fulgte Ildsjelen på kornsirkeljakt i Wiltshire,
og iIntervjuet med Eva-Marie Brekkestø.

     
                 
     

Medium Magasin

nr 6 / 2010

KORNSIRKELFENOMENET
i historisk perspektiv

Tekst og fotos: Eva-Marie Brekkestø

I denne sekssiders artik-kelen utdyper Eva-
Marie Brekkestø kornsirklenes historie fra
1500-tallet og fram ti li dag.Artikkelen er
gjennomillustrert med hennes egne
kornsirkelfotografier.

     
                 
     

Visjon

nr 3 / 2010

KORNSIRKELMYSTERIET

Av Erik Svenke Solum

Intervju med Eva-Marie Brekkestø. En bred
presentasjon av mysteriet(57 min.) og av
Brekkestøs nye bok "KORNSIRKLER,
underverk i åkeren".

     
                 
     

Ildsjelen

6. august 2010

KORNSIRKLENES MYSTISKE UNIVERS

av Henning Jon Grini

Intervju med Eva-Marie Brekkestø i
forbindelse med utgivelsen av hennes
nye bok.

     
                 
     

Avisa Nordlands nettutgave

10.mars 2010

MYSTERIET I KORNÅKRENE

Tekst: Lisa Marie Vestvatn
Foto: Eva-Marie Brekkestø

Intervju med Eva-Marie Brekkkestøs om
kornsirkelmysteriet og hennes nye bok
KORNSIRKLER, underverk i åkeren.
Se info om boka her.

     
                 
     

Magic Magasin

nr. 4 2009

KORNSIRKELSOMMER 2009;
På jakt etter kornsirkler i England


Tekst og fotos: Eva-Marie Brekkestø

I denne syv siders artik-kelen forteller Eva-
Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur
i England sommeren 2009. Gjennomillustrert
med hennes egne kornsirkel-fotografier

     
                 
     

Medium Magasin

nr 11 / 2008

SPENNENDE DAGER I ENGLAND
En kornsirkeljegers dagbok 2008

Tekst og fotos: Eva-Marie Brekkestø

I denne sekssiders artik-kelen forteller Eva-
Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur
i England sommeren 2008. Gjennomillustrert
med hennes egne kornsirkel-fotografier

     
                 
     

Telemarksavisa

30.oktober 2008

ER SIRKLENE BESKJEDER FRA UNIVERSET?

Tekst: Ørnulf Holden
Foto: Eva-Marie Brekkestø og Inge Fjelddalen

Artikkel som presenterer kornsirkelmysteriet
i anledning Eva-Marie Brekkkestøs foredrag
i Brevik.

     
                 
     

Romsdals Budstikke

22.august 2008

VAKKERT OG MERKELIG MYSTERIUM

Tekst: Svein Bjørnerem
Foto: Eva-Marie Brekkestø

Artikkel som presenterer kornsirkelmysteriet
i anledning Jørn Haudemann Andresens
foredrag i Molde

     
                 
     

Norsk Ukeblad

nr.35 august 2008

MIDT I SIRKELEN
side 1, side 2

Tekst og foto: Miriam Grov

Intervju med Eva-Marie om kornsirkel-
fenomenet. Gir et generelt overblikk over
fenomenet og presenterer kornsirkelr som
har vært rappportert på Sørlandet.

     
                 
     

Folkebladet

28. mars 2008

FOREDRAG OM KORNSIRKLER

Tekst: Reidar Ingebrigtsen

En tosiders presentasjon av kornsirkel-
fenomenet og annonsering av Eva-Marie
Brekkestøs foredrag på Finnsnes 30. mars
2008.

     
                 
     

Folkebladet

31.mars 2008

KONTROVERSIELT, MEN VAKKERT

Tekst: Reidar Ingebrigtsen

En presentasjon av Eva-marie Brekkestøs
foredrag på Finnsnes 30. mars 2008.

     
                 
     

Medium Magasin

nr.11 / 2007

VÅTE DAGER I ENGLAND
fra en kornsirkeljegers dagbok


Tekst og fotos: Eva-Marie Brekkestø

I denne firesiders artikkelen forteller Eva-
Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur
i England sommeren 2007.

     
                 
     

Gudbrandsdølen Dagningen

26.oktober 2007

KRØLL I KORNÅKEREN

Tekst: Kari Tone Sperstad
Foto: Kari Tone Sperstad og
Eva-Marie Brekkestø

Helsides reportasjeartikkel med utgangs-
punkt i Brekkestøs foredrag i Lillehammer
Forum 25. oktober.

     
                 
     

Adresseavisen

13.oktober 2007

DET VAKRE MYSTERIET

Tekst: Jørn Haudemann-Andersen
Foto: Eva-Marie Brekkestø

Helsides kronikk med en bred presentasjon
av kornsirkelmysteriet.

     
                 
     

Adressa.no

2. oktober 2007

REISER I KORNSIRKLER

Tekst:  Bjørn Egil Halvorsen
Foto:   Jan Johannessen

En fyldig presentasjon av fenomenet med
fokus på kornsirkelturen til England i juli
2007 i regi av Arcade Arrangement drevet av
Nils Kenneth Fordal og Dorthe Wennerfeldt
.

     
                 
     

Trønder-Avisa

9. august 2007

KORNSIRKLER, HESTEHODER FORAN VITENSKAPEN?

Tekst: Jørn Haudemann-Andersen
Foto: Eva-Marie Brekkestø

To siders kronikk med en bred presentasjon
av kornsirkelmysteriet.

     
                 
     

Allers

nr.44 / 2006

HEKTA PÅ KORNSIRKLER

Tekst: Berit Ringsby
Fotos: Eva-Marie Brekkestø

Portrettintervju med Eva-Marie Brekkestø,
med en bred presentasjon av kornsirkel-
fenomenet og der hun deler med leserne
sine sitt eget syn på kornsirklene.

     
                 
     

Medium Magasin

nr.10 / 2006

HETE DAGER I ENGLAND
-en kornsirkeljegers dagbok


Tekst: Eva-Marie Brekkestø

I denne sekssiders artikkelen forteller Eva-
Marie om sine opplevelser på kornsirkeltur i
England sommeren 2006.

     
                 
     

Alternativt Nettverk

nr.1 / 2006

KORNSIRKLER

Tekst og fotos: Terje Toftenes

I denne tresiders artikkelen gir Terje Toftenes
en oversikt over kornsirkelfenomenet og
diskuterer den offentlige dekningen av det . Han
går også inn på hensikten med kornsirklene.

     
                 
     

Allers

nr.3 / 2005

HEKTA PÅ MYSTISKE SIRKLER

Tekst: Ellen Wisløff Hovind

Portrettintervju med Eva-Marie Brekkestø, med
generell informasjon om fenomenet, de
norske kornsirklene og hennes bok om
fenomenet.

     
                 
     

Dagsavisen

5. juni 2005

MYSTERIUM ELLER BLØFF

Tekst: Miriam Grov

Intervju med Eva-Marie Nøytral og informativ
artikkel om kornsirkel-fenomenet, som
spesilet fokusserer på den vitenskapelige
forskningen på området.

     
                 
     

Hjemmet

nr.16 / 2005

VERDENS VAKRESTE MYSTERIUM FINNES OGSÅ I NORGE

Tekst og foto: Arne Mikkelsen

Intervju med Brekkestø som fokuserer på
kornsirkelen ved Stonehenge som oppsto i
løpet av 20 min. på dagtid i 1996, og på det
norske fenomenet.

     
                 
     

Sandnesposten

9. mars 2005

GALAKTISK GRAFITTI

Tekstog foto: Magnus Vågen Birkenes

Repportasje fra Eva-Marie Brekkestøs
foredrag på Varatun Gård ved Stavanger,
arrangert av Varatun og UFO-Rogaland.

     
                 
     

Alternativt Nettverk

nr.1 / 2005

KORNSIRKEL-EVA PÅ NÆRT HOLD

Tekst: Roald Petersen

Innholdsrikt inervju med Eva-Marie Brekkestø
om hennes syn på kornsirklene og
bakgrunnen for bokutgivelsen.

     
                 
     

Ildsjelen

4. oktober 2004

KORNSIRKELMYSTERIET

Tekst: Henning Jon Grini

Intervju med Eva-Marie Brekkestø.

     
               
     

Stavanger Aftenblad Pluss

4. oktober 2004

SPOR I ÅKEREN

Tekst: Anne Mari Gregersen
Foto: Pål Christensen

En journalist og en fotograf fra Stavanger
Aftenblad fulgte Eva-Marie Brekkestø på
kornsirkeljakt i Wiltshire, Sør-England i tre
dager.

   
                 
     

Innherrads Folkeblad

28. oktober 2003

VOKSENDE INTERESSE FOR KORNSIRKLER

Tekst: Marit Arnesen Veimo

Kort artikkel om Norsk Kornsirkelgruppes
deltagelse på Alternativ-messa på Stiklestad
helga 24-26. okt. 2003.

     
                 
     

Søndag Søndag

17. august 2003

SENDT FRA HIMMELEN,
- MYSTISKE KORNSIRKLER


Tekst: Eli Sund

Innholdsrik featureartikkel om kornsirkler,
med eget fakta-avsnitt. Med kommentarer av
Eva-Marie Brekkestø, og fokuserer på
situasjonen globalt.

     
                 
     

Asker og Bærums Budstikke

17. august 2003

VENTER PÅ KORNHØSTEN

Tekst: Morten Halset
Foto: Eva Groven

4-siders bred og informativ avisartikkel i
lørdagsavisen, basert på intervju med Eva-
Marie Brekkestø.

     
                 
     

Bergensavisen

7. mars 2003

ET INNBLIKK I MYSTISKE SIRKLER

Tekst: Arild Hamre

Kort og informativ introduksjons-artikkel i
forbindelse med Eva-Marie Brekkestøs
foredrag på Alternativmessa i Bergen.

     
                 
     

Stavanger Aftenblad

26. oktober 2002

KÅRNY ELLER KORREKT OM KORNSIRKLER?

Tekst: Ann-Mari Gregersen

Saklig og omfattende artikkel i tilknytning til
visningen av filmen  "Signs" i Stavanger.
Presenterer Norsk Kornsirkelgruppes
negative vurdering av filmen

     
                 
     

Adresseavisen

16. oktober 2002

"SIGNS" KONSTRUERER GRUNNLØS FRYKT

Tekst: Frode Signsås

Artikkelen formidler Norsk Kornsirkelgruppes
vurdering av kinofilmen "Signs", orientering
om gruppen samt kornsirkelfenomenet i
Norge og internasjonalt.

     
                 
     

Aftenposten

20. september 2002

RUNDDANS I MYSTSIKE KORNSIRKLER

Tekst: Sindre Haugland Utstrand

Artikkel om Norsk Kornsirkelgruppe, relatert
til filmen "Signs" premiere i Norge 20.
september 2002

     
                 
     

Dagbladet

8. august 2002

KRØLL I ÅKEREN

Tekst: Astrid Meland

Intervju med Eva-Marie Brekkestø, initiativtaker
til Norsk Kornsirkelgruppe. Artikkel om
kornsirkelfenomenet, balansert med
skeptikerinformasjon. 

     
                 
     

Dagsavisen

4. august 2002

HELT PÅ JORDET

Tekst: Christine Baglo

Intervju med Eva-Marie Brekkestø og Ottar
Myhre fra Norsk Kornsirkelgruppe. Nøytral og
informativ artikkel om kornsirkelfenomenet.

     
                 
     

Norsk Ukeblad

nr. 24

/ 2002

HVEM LAGER DE MYSTISKE KORNSIRKLENE?

Tekst: Jon Niklas Rønning
Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Intervju med Eva-Marie Brekkestø og Ottar
Myhre. Generell artikkel som vektlegger
kornsirkel-fenomenets uforklarlige side og
teorier om hva eller hvem som kan stå bak.

     
                 
     

Alternativt Nettverk

nr. 5 / 2000

NORSK KORNSIRKELGRUPPE

Tekst: Arild Svenke Solum

Oppslag om Norsk Kornsirkelgruppe og
kornsirkelfenomenet, basert på intervju med
Eva-Marie Brekkestø.

     
                 
     

UFO-nytt

nr. 2 / 2000

NORSK KORNSIRKELGRUPPE

Tekst: Signe Einseth

Presentasjon av Norsk Kornsirkelgruppe,
som nylig   var opprettet den 22. januar 2000.

     
                 
     

UFO-nytt

nr. 2 / 2000

PÅ BESØK I KORNSIRKLENE

Tekst: Signe Einseth

Rapport fra et besøk i kornsirklene i Sør-
England sommeren 2000. Busstur rundt til
sirklene, pluss rapport fra det årlige
Glastonbury Symposium.

     
                 
     

UFO-nytt

nr. 4 / 1999

KORNSIRKELFENOMENET
- budskap fra stjernedøtrene eller menneskers verk?

Tekst: Pål Aune

Artikkelen belyser de forskjellige sidene ved
kornsirkelfenomenet, og presenterer ulike
teorier om hvordan kornsirkler oppstår.

     
                

Site Meter