HOME
FORSIDEN

 

KORNSIRKLER INTERNASJONALT
CROP CIRCLES INTERNATIONALLY
     
     
     
   

Kornsirkler internasjonalt 2019
Crop circles internationally 2019

Kornsirkler internasjonalt 2018
Crop circles internationally 2018

Kornsirkler internasjonalt 2017
Crop circles internationally 2017

Kornsirkler internasjonalt 2016
Crop circles internationally 2016

Kornsirkler internasjonalt 2015
Crop circles internationally 2015

Kornsirkler internasjonalt 2014
Crop circles internationally 2014

Galleri (engelske kornsirkler fra 2004)
Gallery (English crop circles from 2004)

Hvor kan man se bilder av kornsirkler fra de siste årene?

I galleriet kan du se bilder tatt av Eva-Marie Brekkestø og bilder av andre fotografer
som har gitt Norsk Kornsirkelgrupep rett til å bruke sine fotos.

Crop Circle Connector har den største databasen over kornsirkler på verdensbasis
med arkiver helt tilbake til 1970-tallet. Her kan man fritt sebilder fra ssite sesong, men
man må være medlem av nettstedet for å få ilgang tilarkivene.

Lucy Pringle har på sitt nettsted lagt ut alle sine bilder av kornsirkler fra 1990.

 

   
             
              

Site Meter