HOME          
    FORSIDEN   LYSFENOMENER LIGHT PHENOMENA    
     

i tilknytning til kornsirkler

related to crop circles

   
       
   
    dato
date
sted
location
 
     
    08.2016 Palingstraat
Hoeven
The Netherlands

Robbert van den Broeke filmet den 10 august en lyskule i det den laget en liten kornsirkel. Les rapporten.

Robbert van den Broeke videotapes a light-ball making a small circle, in daylight.
Read
the report.

   
    07.2010 Adams Grave
Wiltshire
England

Fransk TV-team filmet lyskule.

French TV team filmed ball of light.

   
    08.2009 Adams Grave
Wiltshire
England

Fransk TV-team filmet lyskuler.

French TV team filmed balls of light.

   
    25.06.2009 Golden Ball Hill
Wiltshire
England

 

Nordmann filmet lyskuler.

rapport

 

Norwegian filmed balls of light.

report

   
    05.2009

Peaks Down
Oxfordshire
England

Nordmann filmet lyskule fra fly
(spol til 6:10 min)

Norwegian filmed ball of light from air
plane
(forward to 6:10 min).

   
    08.2008

West Woods
Wiltshire
England

Andy Fowlds filmet lyskule ved en kornsirkel..

Andy Fowlds filmed ball of light near a
crop circle.

   
    31.07.2006

West Overton
Wiltshire
England

Egil Fylling fotograferte lyskuler ved kornsirkel.

rapport

Norwegian photographed balls of light
near crop circle.

report

   
    09.08.2005 Waylands Smithy
Oxfordshire
England

Nederlender filmet en lyskule fra fly.

Dutchman filmed a ball of light from air plane.

   
    31.07.2005 East Field
Wiltshire
England

Norsk kvinne fotograferte lysobjekter.

rapport

Norwegian women photographed balls
of light.

report

   
    .2003 Ogbourne St. George
Wiltshire
England

Engleskmann filmet lysobjekter.

Englishman filmed a balls of light.

   
    .2003 East Field
Wiltshire
England

Kerry McKenna filmet en lyskule

Kerry McKenna filmed a ball of light.

   
    23.07.2001

Knap Hill
Wiltshire
England

Ed Sherwood fotograferte lyskule

rapport

Ed Sherwood photographed ball of light.

report

   
    29.07.2000

Woodborough Hill
Wiltshire
England

Andy Buckley filmet flere lyskuler

Andy Buckley filmed several balsl of
light.

   
    13.08.1999

Silbury Hill
Wiltshire
England

Nordmann fotograferte lyskule i
kornsirkel.

rapport

Norwegian photographed ball of light in
a crop circle.

report

   
    08.1999

Barbury Castle
Wiltshire
England

Donald Fletcher filmet lyskule i
kornsirkel.

Donald Fletcher filmed ball of light inside
a crop circle.

   
    04.05.1999

Milk Hill
Wiltshire
England

Charles Mallet observerte lyskule i kornsirkel.

rapport

Charles Mallett observed a ball of light
inside a crop circle.

report

   
    29.07.1990

Milk Hill
Wiltshire
England

Steve Alexander filmet lyskule.

Steve Alexander filmed ball of light.

   
              

Site Meter