Sørum gård på Stange,
Hedmark fylke

seint i august 1950

Kornsirkelen ble oppdaget av rapportøren seint i august 1950. Kvinnen som rapporterer,
ønsker å være anonym. Hun var 6 år da kornsirkelen ble oppdaget, men hendelsen står
den dag i dag ganske klart for henne.

Hun var med sin far og en gårdsgutt ut på jordet. Det var vanskelig med landbruksmaskiner
så kort tid etter krigen. De hadde fått låne en skurtresker og skulle prøve den ut da de fant
formasjonen. Den besto av tre sirkler av nedlagt korn.
To av sirklene var omtrent halvannen meter i diameter (da hun la seg ned i dem, kunne hun
akkurat berøre kanten med utstrakte armer), og den siste var omtrent 3 ganger så stor. Hun
tenkte at sirklene var plassert omtrent som hodet og føttene på en mann.

Hun husker at hennes far ikke var overrasket over oppdagelsen. Han forklarte at dette var
"åkerringer" eller "åkersirkler" og omtalte sirklene som et fenomen han var kjent med fra
før.

Kvinnen forteller at sirklene var perfekt runde, at legden var jevn og fin og at kornet lå
i nydelige virvler rundt et sentrum i hver sirkel.

Rapportert 17. desember 2008 til Eva-Marie Brekkestø

Kommentér denne saken her.


Norsk Kornsirkelgruppe