Krom Gård, Vestby, Akershus
09.08.2015
Avling: bygg
 


Foto: Robin Dahl


Foto: Mats Fossum


Foto: Mats Fossum


Foto: Agnethe Di Carrera


Foto: Mats Fossum


Foto: Mats Fossum


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Utkanten av den store sirkelen med bøyde aks på det stående kornet::
The edge of the large circle with bent standing stalks:


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Område uten bøyde aks på de liggende plantene::
Area with no bends on the flattened stalks


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Den store sirkelen:
The largest circle:


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Senteret i den store sirkelen:
The centre in the largest circle:


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Merkelig spor som gikk gjennom en del av den største sirkelen:
Strange track that went through part of the largest circle:


Foto: Nina Elisabeth Evensen


Foto: Nina Elisabeth Evensen


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Senteret i den minste sirkelen:
The centre in the smallest circle:


Foto: Nina Elisabeth Evensen


Foto: Nina Elisabeth Evensen


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Legg merke til hvordan aksene på de stående plantene er bøyd:
Notice how the standing stalks are bent over at the top:


Foto: Nina Elisabeth Evensen

I sentrum av sirklene er de aksene på de liggende plantene rettet ut:
In the ventre of the circles the flattened stalks are straight:


Foto: Nina Elisabeth Evensen


Foto: Nina Elisabeth Evensen

Den ytre ringen fortsetter ut i feltet med grønt ugress:
The outer ring continous out into the area with green weeds:


Foto: Nina Elisabeth Evensen


Foto: Nina Elisabeth Evensen

 


Diagram: Bethold Zugelder

 

 Norsk Kornsirkelgruppe
© Norwegian Crop Circle Group