Krom Gård, Vestby, Akershus
09.08.2015
 


Formasjonen ble oppdaget kl 7.00 om morgenen den 9. august av Agnethe Di Carrera. Hun så den fra vinduet i
leiligheten sin i Randemfaret og rapporterte den i Facebook-gruppa Vestbysvenner samme formidag.
Robin Dahl leste om den i gruppa, og da han fløy over området samme ettermiddag, fotograferte han kornsirkelen
fra lufta.

Formasjonen ligger ved Randem byggefelt like nord for togstasjonen i Vestby.
Posisjon: http://kart.gulesider.no/m/37unO

 

Francisco Quevedo besøkte formasjonen 10. august og delte samme dag sin mening om og bilder fra
formasajonen på Facebook-gruppa KORNSIRKLER:

Dette er nok bare fantestreker. Legden er knekt i sirkelen:


Foto: Francisco Quevedo

Her er et bilde av senteret i den store sirkelen. Kanskje ikke så lett å se på bildet, men ser tydelig at noenhar stått i
midten her. Fant ikke noe pælehull. Men jorden under det nedtråkkede kornet i midten var tråkket flat:


Foto: Francisco Quevedo

Det var også spor fra skogen og over til den øyen som den ytterste sirkelen går inn i.Norsk Kornsirkelgruppe