Nyheter 2007Sirkel i geiterams i Ångermanland, Sverige
Oppdaget august 2006 og rapportert til Norsk Korsirkelgruppe november 2006.


Rune Sjödin i sirkelen av nedlagte geiteramsplanter på Bäcka Torp Foto: Bjarne Engholm, Tidningen Ångermanland.

 

En av de siste dagene i august 2006 var Olga Sjödin og mannen hennes på besøk på sitt småbruk Bäcka Torp ved småbyen Backe i Ångermanland i Midt-Sverige.

På en gammel eng som nå er tilvokst med forskjellige ville vekster, er det et område med geiterams. Midt i feltet med geiterams oppdaget Sjödin en sirkel av nedlagte planter.

Plantene var lagt ned i samme retning i et ovalt felt på ca. 5 meters lengde, og rundt sirkelen med nedlagte planter var det på alle kanter omtrent to meter med stående geiterams.


Foto: Bjarne Engholm, Tidningen Ångermanland.

Geiteramsen som akkurat var i ferd med å avblomstre, hadde nå mest hvitt ”dun”, men det var også noen blomster igjen i toppen av plantene.

Det fantes ingen tegn på at noen skulle ha tatt seg inn gjennom den stående geiteramsen. De nedlagte plantene var ikke skadd på noe vis, og den hvite dunen hang fremdeles på stilkene. Det fantes heller det ingen spor etter dyr eller mennesker inne i sirkelen

Norsk Kornsirkelgruppe fikk i november 2006 tilsendt en artikkel om sirkelen fra en leser av den svenske lokalavisen ”Tidningen Ångermanland”.

Les artikkelen her

Vi intervjuet Olga Sjödin på telefon 2. desember 2006. Opplysningene ovenfor baserer seg på dette intervjuet.

© Norsk Kornsirkelgruppe 2007.


 

Nyhetsarkiv 2002-2006