Nyheter 2007Er Hessdalen-lysene forklart?

Hessdalen like nord for Røros har lenge båret på en hemmelighet knyttet til mystiske lys som har reist gjennom dalen både natt og dag.


Hessdalen, utsikt mot øst. Forskningsstasjonen (AMS) er markert med rødt.

Historier om lysene går generasjoner tilbake, men på 1980 tallet ble rapportene så hyppige at forskere og media fattet interesse. Opptil 20 ganger i uka ble lyset observert, ofte dukket det opp på samme sted og til samme klokkeslett. Blafrende lys som oppstod fra intet, som hang i løse lufta opp til timer, for så å forsvinne på like mystisk vis. Spekulasjonene som fulgte i kjølvannet av dette var mange og fantasifulle. Mediene gjorde narr av det og henviste til hjemmeproduksjon av sterke saker, som frembrakte syner av romskip og grønne menn, mens forskerne inntok en annen holdning.
En håndfull entusiaster bygget opp en permanent forskningsstasjon midt i dalen, og operasjonen fikk navnet Prosjekt Hessdalen.


Forskningsstasjonen med Erling Strand i masta.

Det var spesielt krefter fra Høgskolen i Østfold som stod bak dette, med sivilingeniør og høyskolelektor Erling Strand i spissen. Gjennom 15 år har resultatene tikket inn i form av bilder og vitenskapelige målinger.
To bilder av lysfenomenene tatt kl. 17.53 12. februar 1983. Foto Leif Havik.

Etter hvert har også forskere fra fjernere miljøer kastet sine øyne på Hessdalen-fenomenet, og de siste år har dalen vært besøkt av internasjonale forskerstorheter på løpende bånd. Senest i august i år ble det arrangert en internasjonal forskningskonferanse på Røros, hvor Hessdalen-fenomenet var hovedfokus. Italienske radioastronomer og astrofysikere har nå flere steder i dalen utplassert avanserte antenner for fjernstyrte målinger, og daglig overføres data online fra Hessdalen til Italias institutt for radioastronomi i Bologna. I september i år hadde 50 ungdomsskoleelever fra Østfold en såkalt ”Science Camp” i Hessdalen og observerte og fotograferte lyset flere ganger i løpet av noen kalde høstnetter på fjelltoppene.


Bilde fra vinteren 1982/83.

Hva er det som er så fascinerende med dette lyset? Og er det virkelig grønne menn som har lagt sin elsk på naturskjønne Hessdalen?

Sivilingeniør Erling Strand fra Høgskolen i Østfold røper at man har tatt imponerende bilder og film av fenomenet, som opptrer som lys med forskjellige farger, og beveger seg over åskammene og fjelltoppene – ofte i store hastigheter og med brå kursendringer. Det raskeste som er målt på radaren er 30.000 km. i timen. Men lyset beveger seg også sakte og deler seg ofte i to klumper etter hvert. Størrelsen synes å variere, men er ofte stort som et hus. Og det kan blinke med en jevn frekvens, men noe fly er det ikke – det har man grundig sjekket med flykontrollen på Værnes og Røros. En gang man rettet en laser mot lyset, endret blinkefrekvensen seg umiddelbart – lyset reagerte på laserstrålen!


Høyskolelektor Bjørn Gitle Hauge

Sivilingeniør og høyskolelektor Bjørn Gitle Hauge som har forsket på dette siden 1993, mener at vi her ikke har med noe utenomjordisk å gjøre, men derimot et uhyre interessant naturfenomen. Avanserte måleapparater har nå klart å avsløre deler av lysets natur. Ved hjelp av optiske spektralanalyser og elektromagnetiske målinger kan man fastslå at det dreier seg om en brennende virvel av gass eller plasma, muligens med en fast kjerne.


Foto: Bjørn Gitle Hauge

- Vi vet nå at lysfenomenet oppstår i en forbrenningsprosess, der hoveddelen består av oksygen og nitrogen, m en også av Silicium og det svært sjeldne grunnstoffet Scandium, som finnes i mineralet oppkalt etter en nordmann; Tortveititt. Dette grunnstoffet – som lettest fremstilles kjemisk som et biprodukt av uran og nikkel-kobolt-kopper, ble bl.a. brukt i metall-legeringer i russiske MIG 15 jagerfly, fordi det er så ekstremt hardt!

Hessdalen er forøvrig kjent for å ha mye mineraler i fjellet, noe de gamle nedlagte gruvene i området bærer bud om. Både jern, kopper, svovel m.m. finnes i bakken her. Kan spesielle mineralsammensetninger i grunnfjellet være noe av hemmeligheten bak fenomenet?

Brennende gass, - muligens med en fast kjerne, målt til lysstyrke opptil en megawatt, svever altså frem og tilbake dalen nærmest daglig. Men hvordan oppstår dette, hvor kommer det fra og hvordan klarer energien å holde seg selv innkapslet over tid – fra minutter til timer, uten bare å brenne opp i et eneste blaff, som annen brennende gass ville gjøre?

Dette prøver nå Universitets-forskerne å finne ut av, sammen med sine italienske kollegaer. Bjørn Gitle Hauge uttrykker det slik; - Finner vi svaret på dette, så aner vi kanskje veien til løsningen på fremtidens energiproblem.


Fotografi tatt i Hessdalen i september 1984.

Hessdalen-fenomenet innholder sannsynligvis store mengder energi, og kan for oss kanskje representere det som norsk kontinentalsokkel gjorde på slutten av sekstitallet. Forståsegpåerne den gang proklamerte riktignok at olje umulig kunne finnes ute i Nordsjøen, - en slik tanke var bare latterlig! Er Hessdalen-fenoment like latterlig? Eller er dette noe våre energimyndigheter og større forskningsmiljøer burde ta mer seriøst?

Hessdalen fenomenet bringer også tankene over på lignende fenomener andre steder i verden, som for eksempel lysfenomene i Wiltshire i England. Mange har her også snakket om plasmaenergier og virvelfenomener. Er plasmavirvlene som sannsynligvis legger ned kornsirkler, beslektet med Hessdalen-lysene? Kan denne avsides dalen i Norge bringe oss nærmere forklaringen på det nå verdensomspennende kornsirkelfenomenet? Kan forskerne fra Hessdalen lære oss teknikker for å avsløre naturen til lyskulene som ofte sees i lufta i og rundt kornsirkler? Sikkert er det i hvert fall at vi fremdeles bare aner begynnelsen på en ny æra innen forståelse av både fysikk og paranormale fenomen.

Men hva med utenomjordiske forklaringer. Er de nå skrinlagt for godt? Neppe. De fastboende i Hessdalen holder fremdeles på sitt. “Ja, vi har sett mykje lys – men vi har også sett skrog!” Ruth Marry Moe er skråsikker når hun med stor innlevelse forteller om det 40 meter lange, mørkebrune “kneipbrødet” med kraftig lys i begge ender, hun så komme sakte sigende oppover dalen for noen år siden, mens hun satt ned ved elva og ventet på mannen som kom med tømmerlast. Og det var ikke bare noe brennende gass, nei! For ikke å snakke om da en stor tallerkenlignende skive lyste opp hele bilen hennes og omgivelsene en sen høst kveld mens hun kjørte hjemover. Og Bjarne Lillevoll kan fortelle om hva han så 20. juni i fjor, da et sølvskrog på størrelse med et SAS-fly seg lydløst inn over tretoppene på blanke formiddagen – uten vinger og vinduer! Så Hessdalen-fenomenet er nok langt fra avslørt, og kan kanskje inneholde mer en hva selv den ivrigste forsker kan drømme om..!

Ved Terje Toftenes 15.10.07

PS. På nyåret kommer dokumentarfilmen om Hessdalen-fenomenet og lignende lysfenomen, som Terje Toftenes’ nye selskap “NewParadigmFilms” nå har i produksjon.

Les mer om fenomenet på Prosjekt Hessdalens nettsted og i artikler på NRK Nyheter Trøndelag og Adresseavisa.no.

Se TV-innslag på NRK nett-TV Schrödingers Katt 20/9-07 og NRK Trøndelag 16/7-07.


Les den detaljerte vitenskapelige rapporten ( http://www.itacomm.net/ph/2007_HAUGE.pdf )
Itacomm.net
( http://www.itacomm.net ).

© Norsk Kornsirkelgruppe 2007.


 

Nyhetsarkiv 2002-2006