Nyheter 2007


Rekordsein engelsk kornsirkel!
Kornsirkel oppdaget 15. november i Manton, Wiltshire, England:


Den 15 november oppdaget en engelsk pilot en ny kornsirkel i en byggåker på gården
Red Post Farm ved Manton i fylket Wiltshire i England.
Det er helt uvanlig at engelske åkrer har avling i november, men i enkelte tilfeller lar
bønder en avling stå for at fasaner skal søke dit og spise av den i løpet av vinteren.
Bonden har i dette tilfellet slått kornet i korridorer på tvers av åkeren for at det skal være
lett for fasanjegere å ta seg fram.


Foto: Peter Sørensen

Mønsteret er en såkalt dombjelle, d.v.s. to sirkler forbundet med en rett linje.
Den minste hovedsirkelen er omgitt av en ring, og dombjellemønsteret er igjen
omgitt av en korridor som omslutter det helt. På hver side av forbindelseslinjen
mellom de to hovedsirklene ligger en minisirkel. P.g.a. dårlig vær ble det ikke tatt
luftfotografi av sirkelen før 22 november, men allerede 16. november fotogaferte
Peter Sørensen (dansk/amerikansk kornsirkelentusuast) kornsirkelen på bakken:


Foto: Peter Sørensen


Foto: Peter Sørensen

Sørensen forteller at mønsteret er presist "tegnet" i åkeren, og vi kan se av
bakkebildene at legden ligger luftig i elegante og dynamiske virvler.
Sørensen påpeker videre at i sentrum av minisirklene er kornet arrangert i små,
nydelige "tipi-lignende" oppbyginger.

Det er ikke kjent at det noen gang tidligere har oppstått en engelsk kornsirkel
så seint på året! De seineste engelske kornsirklene har til nå har blitt rapportert
i midten av september.

 

Kilde: Crop Circle Connector og Crop Circle Science


Nyhetsarkiv 2002-2006