Nyheter 2007Politibetjenter så kornsirkel oppstå i 1991

Siden 2002 har databasen “PRUFOS” (Police Reporting UFO-Sightings) offentliggjort UFO-observasjoner rapportert av britiske politibetjenter. Gary Heseltine i British Transport Police (BTP) i Leeds er redaktør for databasen som ligger ute på nettstedet http://prufospolicedatabase.co.uk . I avsnittet "On Duty Sightings - C" (observasjoner gjort i tjeneste) i databasen har Heseltine nå lagt ut en rapport om en hittil ukjent kornsirkel i Sør-Wales i 1991. Ikke bare det, politibetjentene var også vitne til at kornsirkelen oppsto!

Rapporten lyder slik:

149. Jun1 1991, kl. 05.00. Gwent, Sør-Wales.
To uniformerte betjenter, en mann og en kvinne, var ute og patruljerte i det landlige Blackwood-området ved byen Gwent, da de så to oransjefargede flygende objekter som fór i sirkler over et gårdsjorde. De stoppet bilen og gikk ut for å se nærmere på objektene. Etter omtrent 10 minutter forsvant objektene i hver sin retning. Da sola kom opp så de at, der objektene hadde sirklet i lufta, hadde en kornsirkel oppstått på jordet under. Redde for å bli latterliggjort, avtalte de seg imellom at de ikke ville rapportere hendelsen.


PRUFOS-arkivene inneholder bare rapporter av observasjoner gjort av personer som man har bekreftet at er polititjenestemenn. I dette tilfellet ble rapporten sendt inn av de to betjentenes overordnede, som også bekrefter observatørenes troverdighet. Det gjøres nå forsøk på å komme i direkte kontakt med de to betjentene.

Les rapporten her.

Kilde: http://www.kornkreise-forschung.de/textPoliceObservation.htm
http://prufospolicedatabase.co.uk/4.html


PRUFOS Police Database: http://prufospolicedatabase.co.uk


Nyhetsarkiv 2002-2006