Nyheter 2007Tresirkler i Nederland
Oppdaget desember 2006

Nederlandske Janet Ossebaard har studert kornsirkler i mange år. Hun har skrevet bøker om fenomenet og har produsert flere filmer om kornsirkler sammen med sin tidligere samboer Brt Janssen.

I 1994 besøkte hun en tresirkel I Tsjekkia. Denne er den ensete kjente tresirkelen som det foreligger bilder av.
Se www.kornsirkler.org , Relaterte fenomener.

I artikkelen på sin hjemmeside http://www.circularsite.com forteller Janet:

”I desember mottok jeg en e-post fra en person som hadde oppdaget en treformasjon i nasjonalparken Veluwe i de sentrale delene av Nederland. Samme dag gikk jeg en tur i skogen bak huset der jeg bor. Dette skogsområdet er en del av Veluwe-parken. Og i denne skogen, rett bak huset mitt, oppdaget jeg altså tre tresirkler.”

Den minste sirkelen, ca 10m i diameter. Foto J.Ossebaard

Janet lurte først på om trærne, som var både løvtrær og bartrær, kunne ha blitt bøyd av sterk vind. Men etter å ha tatt dem i nærmere øyesyn, så hun at de fleste av trærne ikke var brukket, men bøyd. Akkurat som de liggende stråene i en kornsirkel, var trestammene bøyd like over bakken. Bare i et par unntakstilfeller fant hun trær som var brukket eller rykket opp med rot.

En annen interessant ting var at trærne lå bøyd mot et tenkt senter. Det var ikke var noen slags fordypning i bakken i sirklene, og det var heller ingen spesielle egenskaper ved grunnen i senter av sirklene som kunne forklare hvorfor trærne var bøyd inn dit. Sentrene var bokstavelig talt imaginære.

Den mellomste sirkelen, ca 15m i diameter. Foto J.Ossebaard

Diameteren i den minste sirkelen var omtrent10 meter. Den mellomste sirkelen hadde en diameter på omtrent 15 meter, og den største hadde en diameter på omtrent 100meter!

Den største sirkelen, ca 100m i diameter. Foto J.Ossebaard

Nye skudd hadde vokst loddrett opp fra de liggende stammene. Størrelsen på disse skuddene tydet på at trærne hadde ligget i sin horisontale stilling en god stund.

Nye loddrette skudd tyder på at trærne har ligget nede en stund. Foto Janet Ossebaard.

Janet Ossebaard uttaler også følgende:
”Jeg undrer meg over hvilke krefter som har vært på ferde. En liten tornado kan utelukkes, for hvis dette hadde vært tilfellet, ville trærne ligget i en virvel, enten mot- eller medsols, og ikke radialt inn mot midten slik som de gjorde. Lokal frost eller tynn is synes heller ikke være noen sannsynlig årsak når en tar i betraktning at alle sirklene hadde en jevn, veldefinert omkrets.”

Kilde: http://www.circularsite.com/gedachten12-eng.htm

 

Nyhetsarkiv 2002-2006