Nyheter 2007


UFO, nærkontakt og kornsirkel i Polen
August 2003

Sted: Ved byen Szczecinek nord i Polen.
Dato: 11. august 2003
Klokkeslett: Tidlig morgen fra kl 04.35 til 04.50.
Vitne: Lech Chacinski

Vitnet ble intervjuet av Nancy Talbott, talskvinne for BLT Research Team, i oktober 2006 og i et oppfølgingsintervju i februar 2007.Tolk ved intervjuene var Less Hodun.


Bakgrunnsopplysninger:

Talbott kom i kontakt med Chacinski da hun i oktober 2006 var til stede på en konferanse i Polen, der de begge var invitert for å holde foredrag.
Chacinskis opplevelser ble første gang referert på nettstedet www.rense.com i 2004. Talbotts intervju med ham brakte imidlertid på det rene at rapporten på Rense inneholdt en del misforståelser. Disse er rettet opp i denne rapporten, og en rekke nye detaljer har kommet til. Chacinski forsynte også Talbott med fotografier og tegninger som tidligere bare har vært tilgjengelige i polske artikler.


Lech Chacinski og Nany Talbott i forbindelse med intervjuet i oktober 2006.
Photo: © Dan Lobb

Møtet med Chacinski overbeviste henne fullstendig om at mannen er helt gjennom hederlig og ærlig. Hun ble imponert over hvor sakelig, nøyaktig og detaljert han refererte hendelsen.
Talbott forteller innledningsvis at hun tidligere ikke har ansett UFOer for å være direkte involvert når kornsirkler oppstår, men at denne hendelsen har fått henne til delvis å endre syn. Chacinskis opplevelser viser at i alle fall at UFOer sannsynligvis står bak noen kornsirkler, uttaler hun.


Oversatt utdrag av Talbotts rapport:

Lech Chacinski, lastebilsjåfør bosatt i Wierzchowo i Polen, var tidlig om morgenen den 11. august 2003 på vei til jobben. Da han nærmet seg en bro utenfor byen Szczecinek, så han tre skikkelser på veien foran seg. Den forreste av dem, som Chacinski antok var lederen, hadde armen løftet til hilsen.


Møtet:

Da han stanset bilen, kom de tre skikkelsene, som han først antok var menn kledd i romdrakter, gående mot ham. Imidlertid innså han da de tre nærmet bilen hans, at det var noe ”foruroligende og ekstraordinært” ved skikkelsene. Da ”lederen” kom bort til sidevinduet på bilen, følte Lech seg nærmest ute av stand til å røre seg. Han kunne se to runde, svarte øyne på omtrent 3cm i diameter gjennom visiret på den mørke hjelmen.

Da det virkelig gikk opp for ham at skikkelsene ikke var menneskelige, fikk han en sterk trang til å komme seg av gårde. Men før han fikk tråkket på gassen, skjøt en lysstråle ut av et rektangulært kammer på toppen av hjelmen. Lysstrålen blindet ham fullstendig og gjorde at han mistet bevisstheten.

Da han kom til seg selv noen øyeblikk etterpå, følte han seg rolig, og han ble klar over at lederen formidlet telepatisk at han ikke behøvde være redd. Spørsmålet ”kan du høre oss?” ble formidlet og Lech ”svarte” et mentalt ”ja”. Så ble han bedt om å komme ut av kjøretøyet, noe han motvillig gjorde.


Humanoidene:

Lech beskriver ”humanoidene” som rundt 170cm høye med et grunnleggende sett menneskelig utseende (to armer, to bein, ett hode). De hadde på seg tettsittende, sømløse overaller laget av en sølvmatt, elastisk folie. Det så ut som overallene med var ”blåst opp” innenfra, og skoene og vottene var en integrert del av drakten. På hodet hadde de hjelmer med et slags pannebånd som hadde en lyskilde i midten. På toppen av hjelmene var noe Lech antar var en kommunikasjonsinnretning. Det var ingen kjennemerker eller emblem på draktene, men på brystet hadde de et kvadratisk panel med fire kolonner med sju blinkende lys i ulike farger. Lysene blinket i gjentakende sekvenser fra toppen av hver kolonne og ned mot bunnen. De hadde ”sekker” liknende dem som astronauter har på ryggen.


Lech Chacinskis tegning av humanoiden.


Budskapet:

I løpet av det omtrent 15 minutter lange møtet med humanoidene mottok Lech flere telepatisk formidlede spørsmål: ”Hva er kjøretøyet ditt laget av?” ”Hvordan virker det?” ”Hva slags brennstoff bruker det?” Chacinski ”svarte” så godt som han kunne på disse spørsmålene, og merket seg hvor overrasket humanoidene ble da han fortalte hvordan kjøretøyet fungerte. De var interessert i klærne hans, spesielt skoene og beltet, som var av lær. Dette siste anser Talbott som svært interessant ettersom en annen polakk har berettet det samme i sin rapport etter nærkontakt med UFO.

Lederen for humanoidene, som for øvrig var den eneste som kommuniserte med Lech, erklærte at de var kommet for å overbringe et budskap til Jordas innbyggere, og at Lech fikk følelsen av at han ble pålagt ansvaret for å spre budskapet til flest mulig.
Budskapet var at vi menneskene må ta vare på oss selv og planeten vår, og at hvis vi fortsetter å gi blaffen i naturens lover, vil følgene bli katastrofale.
Lech har ingen anelse om hvorfor akkurat han ble valgt til å ta i mot dette budskapet. Og han var bare i stand til å stille et spørsmål til humanoidene: ”Hvor kommer dere fra?” De svarte: ”Fra den åttende galaksen”. De formidlet også at de kommer tilbake, men ikke når, hvor eller hvorfor.


Fartøyet:

Ærbødig etter opplevelsen iakttok Chacinski de tre vesenene stige opp i lufta til ca tre meter over jordet ved veien, for så å sveve tre hundre meter bort til et tallerkenformet metallisk fartøy som han ikke hadde lagt merke til før i dette øyeblikket. Lech anslår diameteren på dette fartøyet til å ha vært omtrent 50meter og høyden omtrent 20meter. Ut i fra tegningen under, som han understreker ikke må betraktes som en fullt ut nøyaktig gjengivelse av fartøyet, ser vi at det tvers over øvre halvdel av UFOet, var tre rader med vinduer, hvert vindu i forskjellig farge.
Fartøyets tre kryssbjelkebein med to skålformede føtter på hvert, så ut til å sørge for at det sto støtt på den ujevne bakken nær toppen av høyden. Men Lech var ikke helt sikker på om beina virkelig berørte på bakken. På toppen av fartøyet var det et ugjennomsiktig kammer og to ”antenner”.
Vesenene landet nær fartøyet og gikk inn under det. Da skjøt en stråle med veldig sterkt blåhvitt lys ut fra et hull som åpnet seg på UFOets underside. Denne lysstrålen ”tok de tre vesenene opp i fartøyet” og hullet lukket seg, hvorpå en farget røyk eller tåke omhyllet UFOet. UFOet ”fløt” over bakken et 50-talls meter bortover jordet, stoppet en kort stund mens røyken som omhyllet det løste seg opp, og fór så oppover i 70° vinkel mot sørøst mens det laget en ”ssssss-lyd”.


Lech Chacinskis tegning av fartøyet.


Kornsirkelen:

Så snart UFOet hadde forlatt stedet, så Lech at flere ”nedtryket” sirkler var synlig i kornet. I disse sirklene lå kornet lagt flatt i virvler. De mindre av disse sirklene befant seg på de stedene på jordet der fartøyets bein hadde vært.


To bilder av kornsirkelen tatt av en polsk avis kort tid etter hendelsen.

Da UFOet var borte og Lech Chacinski satte seg i bilen for å dra fra stedet, stoppet en bil med en mann som han kjente. Lech ble da klar over at han under hele hendelsen ikke hadde sett en eneste bil på veien, og undret seg på om humanoidene var ansvarlig for dette. Han kjørte til jobben, men sa ingenting til kollegaene om hendelsen. Før han dro hjem midt på dagen, ringte han imidlertid anonymt til politiet og rapporterte avtrykkene i åkeren. Han fortalte kona si om hendelsen. De diskuterte hva han skulle gjøre med hensyn til budskapet han var blitt gitt. Lech sa til kona at han ikke ønsket å fortelle andre om opplevelsen.
Men samme ettermiddag ringte han igjen politiet og rapporterte hele hendelsen, denne gangen med fullt navn. Han fortalte etter hvert historien også til kollegaer og venner, og dessverre måtte han gjennomgå tøffe perioder da ble latterliggjort og gjort narr av.

Lech tok neste dag med sine to sønner og sin datter og dro tilbake til åkeren med avtrykkene. De gikk inn i den store sirkelen, og etter noen få minutter fikk han omtrent samme følelsen som da han ble blindet av leder-humanoidens lysstråle. Denne gangen mistet han imidlertid ikke bevisstheten. I tiden som fulgte merket Lech at han ble uvanlig rolig. Familie og venner la merke til at han ikke lenger deltok i krangler eller hevet stemmen.


”En digitalt ”strukket” versjon (av Andreas Müller) av det øverste bildet over,
gir et bedre inntrykk av mønsteret.

På grunnlag av det bearbeidede fotgrafiet over har Andreas Müller laget et diagram av formasjonen. Han mener å kunne se en ring rundt den nederste sirkelen, og muligens også en rundt den lille til venstre.Tilføyelse etter ekstra opplysninger fra tolken Less Hodun:

Omtrent et år før Nancy Talbott intervjuet Lech Chacinski, møttes han og Less Hodun på et symposium i byen Police i Polen. Hodun var kjent med Chacinskis historie og spurte ham om han noen gang tidligere hadde hatt uvanlige opplevelser. Lech svarte følgende:
"Omtrent to uker før hendelsen ved Szczecinek satt jeg og kona hjemme i stua og så på TV. Ved midnattstid fikk jeg øye på et lysende punkt som beveget seg horisontalt fra venstre til høyre øverst på en vegg like under taket. Lech sa ingenting til kona, og mens han betraktet lyset følte han seg mer og mer hypnotisert. Plutselig falt lyset ned til hodehøyde, fløy rett mot ham og direkte inn i det venstre øyet hans. Han løp inn på badet og vasket øyet energisk i kaldt vann før han gikk tilbake til stua. Han spurte kona om hun hadde sett noe merkelig, men hun svarte at det hadde hun ikke."

 

Talbotts sluttkommentar:

 ”Så langt har de færreste som har studert kornsirklene over tid, holdt det for sannsynlig at utenomjordiske vesener eller fartøyer er direkte fysisk involvert når sirklene oppstår. Ingen tidligere øyenvitneskildringer har tydet på dette.
Chacinskis opplevelse gjør imidlertid at vi kanskje må innse at kornsirkelfenomenet er mer sammensatt enn vi hittil har trodd. Hendelsen tyder på at de skapende kreftene bak kornsirklene kan være svært mangfoldige. Kanskje kommer kornsirklene fra mange ulike kilder?
Den frustrerende konklusjonen må kanskje bli at vi er lengre fra noe endelig svar på kornsirklenes opphav enn vi noen gang har vært?”


Kilde: www.bltresearch.com/eyewitness5.html
(Hvis linken over ikke fungerer ved klikk, så kopiér adressen og lim den inn i adressefeltet i nettelseren,
eller gå inn på , www.bltreseach.com og klikk på "Updates".)

© 2007 BLT Research Team Inc. www.blt.research.com .


Nyhetsarkiv 2002-2006