Nyheter 2008


November 2008: Første sirkel i korn oppdaget i Brasil.

Første sirkler i korn oppdaget i Brasil


To nesten identiske kornsirkler ble den 8. november oppdaget ved byen Ipuacu
i provinsen Santa Catarina i det sørlige Brasil. Sirklene ble funnet i to hveteåkrer
ca 5 km fra hverandre, og de ble rapportert av UFO-forskeren A.J. Gevaerd.
Gevaerd er utgiver av det brasilianske UFO-magasinet, se www.ufo.com.br.Det har tidligere vært rapportert sirkler i Brasil, men ikke i korn, bare i gress og
sukkerrør, bl.a. i februar 2008. Begge de nyoppdagede kornsirklene besto av en
sirkel omgitt av en ring, og begge var i modne hveteåkrer som er klare for
innhøsting.
Foto: A. J. Gevaerd www.ufo.com.br

Den 15. november ble en tredje kornsirkel oppdaget ved Ipuacu. Denne var også
i hvete og besto også av en sirkel på seks meter i diameter med en ring rundt.Den tredje kornsirkelen, oppdaget 15/11. Copyright: www.ufo.com.br.

Disse første brasilianske kornsirklene har "inspirert" folk i området til å lage etterligninger.
Etter at de tre sirkelene ovenfor ble oppdaget, har det blitt funnet oppdaget hele fire nye
sirkler somalle hadde tydelige spor etter menneskelig aktivitet. For å lese mer om både de
ekte og forfalskede sirklene, se Crop Circle Connectors oppslag om sirklene.


Kilder:
Det brasilianske (portugisksspråklige) nettstedet Portal UFO
Andreas Müllers nettsted Crop Circle Research
Den internasjonale sseksjonen på Crop Circle Connector

© 2008 Norsk Kornsirkelgruppe


Nyhetsarkiv