Nyheter 2009Lysfenomener og UFO fotografert
ved Hoeven, Nederland

oktober 2008 og juli 2009

Det følgende er et sammendrag av opplysninger offentligjort av Nancy Talbott på BLT Research'
nettsted i desember 2009:


Robbert van den Broeke har siden midten av 90-tallet vært kjent som klarsynt. Han har
hatt visjoner av forskjellige slag, og har evnen til å forutse hvor og når kornsirkler
kommer til å oppstå. Han har også vært vitne til at flere kornsirkler har oppstått. Robbert
har videre hatt kontakt med det han beskriver som "ikke jordiske spirituelle vesener" og
sett og fotografert disse i tillegg til UFOer og uvanlige lysfenomener. Han fotograferer helst
disse fenomenene med kameraene til besøkende, journalister og andre personer som kommer
for å studere hans paranormale evner.


Robbert van den Broeke.
Foto Nancy Talbott.


Nancy Talbott har publisert en fyldig beretning om Robbert på BLT Research nettsted.

I flere år har den amerikanske kornsirkelforskeren Nancy Talbott fra BLT Research, USA
regelmessig vært gjest i Robberts hjem i Hoeven. Mens Nancy var på besøk i oktober 2008
kom også den amerikanske forskeren Dr. William G. Roll for å tilbringe noen dager i
Robberts selskap og studere hans uvanlige evner. Roll er kjent i USA for sitt arbeid innenfor
parapsykologi. Sammen med Talbott opppsøkte de i løpet av noen dager flere jorder i
området rundt Hoeven der kornsirkler har oppstått:


Robbert van den Broeke og William G. Roll.
Foto Nancy Talbott.

På disse turene tok Robbert flere bilder med Rolls Kodak "Easyshare" C-813 digitale kamera.
På flere av dem framkom merkelige UFO-lignende objekter:


Merkelige objekter ved Hoeven oktober 2008. (Bildene er tatt på samme sted med ett sekunds mellomrom.)
Foto Robbert van den Broeke


Den 17. oktober var Rolls siste kveld i Nederland. Rundt kl. 23.30 etter at Robbert og Nancy
hadde kjørt ham til hotellet, bestemte de seg for å oppsøke et jorde der Robbert et par år
tidligere hadde hatt et dramatisk møte med en UFO og to merkelige høye, enøyde vesener. Da
de ankom stedet kunne Robbert med en gang føle at det var sterke energier til stede, og ba om
å få ta noen bilder med Nancys kamera. På disse bildene framkom et merkelig lysfenomen:


Merkelige lysobjekter ved Hoeven 17. oktober 2008. (Bildene er tatt på saeem sted med 1 sekunds mellomrom.)
Foto Robbert van den Broeke


Da Nancy besøkte Robbert i august 2007 hadde de oppsøkt samme jorde. Robbert tok da, med
Nancys kamera, dette bildet:


Det rektangulære lyset fotografert av Robbert i august 2007.

Ved besøket på samme jorde i oktober 2008, og etter at Robbert hadde tatt bildene av det
sirkulære lysfenomenet, tok han flere bilder av et kvadratisk objekt som lignet svært på det
han hadde fotografert i 2007. Under objektet skimtes bilen:


Et lignende rektangulært lys fotografert av Robbert i oktober 2008.

De siste årene har hver sommer flere kornsirkler oppstått ved Hoeven i Nederland.
Sommeren 2009 var ikke noe unntak:

bilde
To av kornsirklene som oppstod i Standaarbuiten ved Hoeven, juli 2009. Se flere bilder her.

I juli 2009 besøkte Nancy igjen Robbert. Om kvelden den 11. juli oppsøkte de sammen
med bl.a.den nederlandske kornsirkelforskerne Roy Boschman og Peter Vanlaerhoven
et jorde i Standaarbuiten ved Hoeven der en kornsirkel hadde oppstått den 29. juni
(kornsirkelen på bildet over til venstre). Med Roys Sony DSC-S750 kamera tok Robbert
nå en rekke bilder av et merkelig, delvis transparent UFO-lignende objekt:


Det UFO-lignende objektet fortogafert med Nancys kamera, til venstre hengende over Roys hode.

Da det begynte å mørkne tok Robbert noen bilder bilder av Nancy stående i kornsirkelen.
Han brukte Nancys kamera, et Pentax Optio-33WR digital.
Igjen framkom et rektangulært lysfenomen svært likt fenomenene
han fotograferte i 2007 og 2008. På bildet under ses lysfenomenet "hengende" like over
over Nancys hode:


Et rektangulært lysobjekt fotografert av Robbert i en kornsirkel i Standaarbuiten juli 2009.

Den 27. juli ble Nancy og Robbert med Peter Vanlaerhoven og flere personer fra "Dutch Crop
Circle Archive" (DCCA) til det samme jordet i Standaarbuiten.
Robbert tok nå bilder med Peters kamera (Canon PowerShot A-520), og et lignende objektet
som det han hadde fotografert den 11. juli, framkom:Det UFO-lignende objektet fortogafert med Peter Vanlaerhovens kamera.

Robbert fortsatte å ta bilder med Peters kamera, og på et bilde tatt 3 minutter etter bildet over
framkom dette objektet:
P
eter Vanlaerhoven har lagt ut en rapport om hendelsen på Dutch Crop Circle Archives
nettsted.

Rundt klokka 9 om kvelden den 4. august dro Robbert og Nancy til et annet jorde i
Standaarbuiten
der det hadde oppstått en kornsirkel den 7. juli (til høyre på bildet over.)
Bonden hadde nå begynt å slå jordet slik at kornsirkelen var delvis ødelagt. De oppsøkte
restene av formasjonen og Robbert tok noen bilder med Nancys kamera. Bildene viste et
UFO-lignende objekt som først framsto transparant og etter hvert med solid:


UFo-lignende objekter fotografert med Nancys kamera i Standaarbuiten den 4. august.

Om kvelden den 7. august dro Robbert og Nancy sammen med flere nederlandske kornsirkel-
forskere tilbake til jordet i Standaarbuiten. Da det ble mørkt og de andre dro hjem, ble Robbert
og Nancy igjen. Fra klokka 02.30 tok Robbert en rekke bilder med Nancys kamera:
Sterkt lysende objekter fotografert med Nancys kamera i Standaarbuiten den 8. august.

Nancy spurte Robbert hvorfor så mange av objektene Robbert har fotografert det siste året
har form av "klassiske UFOer" / flygende tallerkener. Robbert svarte følgende:

Jeg tror disse lysskipene er projeksjoner av en kosmisk energi som blir sendt gjennom meg.

Grunnen til at de antar form av "UFO" er at denne formen har blitt et symbol for noe "ikke
jordisk", noe ukjent. Slik kan UFO-formen få oss til å stille spørsmål ved "virkeligheten"
og spore til en åndelig vekst.

Den siste kvelden av Nancys besøk hos Robbert oppsøkte de to igjen jordet i Standaarbuiten
er en kornsirkel oppstått den 7. juli. Jordet var nå helt slått og kornsirkelen var borte.
Mens de vandret over stubbmarken sendte Nancy en takk til den "kosmiske energien" for alle
de fantastiske opplevelsene hun har hatt med Robert de siste årene. Robbert ba da om å få
låne kameraet hennes. På bildene han nå tok framkom et sterkt skinnende hjerte, og etterhvert
trådte en UFO-fasong fram inni hjertet:


Da de to så på disse bildene på kameraets skjerm, ble de begge svært overrasket og beveget.
Og da Nancy spurte Robbert hva disse UFOene inni hjertene skulle bety, svarte han følgende:

Jeg tror at det er meget viktig for oss å forstå at menneskene på jorda sover, og at vi har skapt
våre egne "sannheter", våre oppfatninger av virkeligheten som ikke er sanne og som tjener oss
dårlig. Det er på tide at vi blir mer voksne og begynner å leve mer virkelige liv. Det er på tide at
vi tillater kjærligheten å spille en større rolle i livene våre.

Hele Nancy Talbotts fyldige rapport om disse hendelsene er publisert på BLT Research. Vær
oppmerksom på at rapporten er i 5 deler. Hver gang du komer til bunnen av ett oppslag, må du
klikke på neste del.

På samme nettsted kan du også leseTalbotts rapporter fra og se bilder Robbert har tatt ved
tildigere anledninger når Nancy har besøkt ham. Du finner rapportene her
(rull ned til under
innledningen om Robbert).


© 2009 Norsk Kornsirkelgruppe


Nyhetsarkiv