HOME

OM OSS ABOUT US      
    FORSIDEN
     
   


FORMÅLET
Norsk Kornsirkelgruppes formål er å samle og registrere opplysninger om norske kornsirkler, samt å informere både om det norske og det internasjonale kornsirikelfenomenet.

TA KONTAKT
Interesserte som har opplyninger om gamle eller nye kornsirkler i Norge, bes ta kontakt på postatkornsirkler.org.

FACEBOOK
Undertegnede driver også gruppa KORNSIRKLER på Facebook.

Vennlig hilsen Eva-Marie Brekkestø


HENSTILLING
Vi oppfordrer alle til å vise hensyn ved besøk i kornsirklene, og minner om at det  i Norge ikke er lov å ferdes på dyrket mark om sommeren uten tillatelse fra grunneier!

LOV OM ALLEMANNSRETTEN
Den norske friluftsloven, lov om allemannsretten, er unik i Europa, og sikrer i utgangspunktet fri ferdsel for alle overalt i landet, både på privat og offentlig grunn. Det er imidlertid visse unntak i loven, slik som bestemmelsene om innmark, dvs. opparbeidet åker og eng.. Der gjelder retten til fri ferdsel bare når bakken er frosset eller snødekt. 


 

   
              

Site Meter