FORSIDEN

 

IS- OG SNØSIRKLER INTERNASJONALT
ICE AND SNOW CIRCLES WORLD WIDE
     
     
     
     

Hoeven, Nederland

19. desember 2009
: sirkler i snøen som dekket jorde med gress
28. desember 2009: snøen har smeltet: samme mønster i gress (se nederst i oppslaget)

Nederlandske Robbert van den Broeke har blitt kjent for, ved flere anledninger, å ha forutsagt når og hvor kornsirkler kommer til å oppstå. Han påstår også å være i kontakt med det han betegner som spirituelle, ikke jordiske vesener. Det er offentliggjort en rekke mystiske fotografier som Robbert har tatt med diverse personers kameraer. Disse fotografiene viser uforklarlige objekter. Les mer om tilfellet Robbert van den Broeke på BLT Reseach' nettsted.

Følgende opplkysnbinger er hentet fra Nancy Talbotts rapport på nettstedet Rense:

Den 17. desember snakket Nancy Talbott (BLT Research Team) med Robbert van den Broeke på telefonen. Mot slutten av samtalen uttrykte Robbert at han følte det ville komme til å oppstå snøsirkler (dette har ikke skjedd før i Nederland).

Følgende kveld ved midnatt (18. desember) følte Robbert at snøsirkler var i ferd med å oppstå på et spesielt jorde i Hoeven, ikke langt fra der han bor. På dette jordet har Robbert tidligere hattt flere sterke opplevelser og bl.a. vært vitne til at kornsirkler har oppstått. Han ringte til sin venn Ellen Gomis og fortalte om forutanelsen sin. De dro sammen til stedet. Det var en kald kveld (rundt -10 grader C) og det lå omtrent 5 cm snø på bakken. Da de kom fram til jordet fikk Robbert noe som han beskrev som en stille, fredfullt, hellig følelse og hørte noe som minnet om sangen fra et englekor.

På veien fra diket og ned mot jordet så de begge en rekke ringer i snøen nede på jordet. Ringene så ut som de hadde blitt måkt ut av snødekket:

Foto: Roy Boschman

På grunn av kulda ble ikke Ellen og Robbert lenge på stedet, og siden det var mørkt var det ikke mulig å undersøke sirklene nøye. Neste morgen dro Robbert og Roy Bochsman fra "Dutch Crop Circle Archive" (DCCA) sammen til stedet. Robbert bemerket at det så ut til å være flere ringer nå enn det hadde vært kvelden før.

Robbert og Roy undersøkte området og merket seg at de eneste fotsporene som å se, var de Ellen og Robbert hadde etterlatt seg i utkanten av jordet, nærmest diket, kvelden før. Det var ingen andre fotspor på det aktuelle jordet, verken rundt de 8-10 cm brede ringene eller inni ringene.


Ingen fotspor ble funnet i eller rundt ringene.
Foto Roy Boschman

Det merkeligste var imidlertid at man ikke kunne finne ut hvor snøen fra ringene var blitt av. De kunne finne at den manglende snøen var lagt noe sted. Snøen var heller ikke måkt opp langs kanten av sporene slik den ville vært hvis noen hadde måkt snøen vekk med hendene eller med en gjenstand av noe slag. Det så imidlertid ut som det hadde vært en langsgående bevegelse på ferde i ringene som hadde sopt både snøen og gresset i retning med klokka:


Nærbilde som viser at snøen som er måkt vekk fra de 8-10 cm brede sporene IKKE er lagt opp langs kantene.
Foto: Roy Boschman

Det ble ikke tatt luftfotografier av snøformasjonen, men Roy Boschman målte opp mønsteret og tegnet på grunnlag av dette et diagram av formasjonen:


Illustrasjon: Roy Boschman

Boschman kunne konstatere at mønsteret var ca 60 meter langt, besto av 23 ringer og at de to største ringene ikke var runde, men eliptiske.

Den 26. desember dro Roy Boschman tilbake til området for å undersøkte en ny snøformasjon som hadde oppstått på nabojordet. Det var nå vært mildvær et par dager med pluss 3-4 grader C. Roy oppdaget at mens snøen på jordet stort sett var smeltet, lå den ennå i ringene i formasjonen:Fotos: Roy Boschman

Da Boschman for siste gang besøek jordet den 28. desember var all snø i området smeltet. Han kunne nå fastslå at mønsteret fremdels var lett synlig fordi gresset i ringene lå flatt om trent som det ville gjort i en kornsirkel:Fotos: Roy Boschman

Boschman stusset over av gresset lå flatt siden han ved det første besøket i foiormasjonen (19. desember)
hadde merket seg at snøen i ringene ikke så ut til å være presset sammen mot bakken. Han fant det også
usannsynlig at besøkende som hadde vandret rundt i ringene kunne ha trampet ned alt gresset. Ringene var
nemlig betydelig bredere enn et forspor og det liggende gresset dannet et like presist mønster som ringene
i snøen hadde gjort.

Kilder:
Nancy Talbotts rapport på nettstedet Rense
Nancy Talbotts rapport på nettstedet BLT Reseach
Janet Ossebaards rapport (på nederlandsk) på nettstedet Circular Site


©
Norsk Kornsirkelgruppe

     
              

Site Meter