FORSIDEN

 

IS- OG SNØSIRKLER INTERNASJONALT
ICE AND SNOW CIRCLES WORLD WIDE
     
     
     
     

Oliver's Castle, England, Wiltshire
2008 og 2009


1) August 2008: kornsirkel
2) Januar 2009: spøkelsessirkel i snø
3) August 2009: spøkelsessirkel i den nye avlingen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. januar 2009:
spøkelsessirkel i snø på pløyd mark

Den 8. januar var Mattew Willliams ute og fløy. Etter flere dager med minusgrader dekket et tynt snølag jordene i Wiltshire. Da han fløy over den kjente høyden Oliver's Castle oppdaget han noe spesielt: Nøyaktig der en vakker kornsirkel oppsto den 16. august 2008, manglet snøen. Og ikke bare det; feltene uten snø tilsvarte nøyaktig feltene med nedlagt korn i den tidligere kornsirkelen!


Foto: Mattew Williams


Foto: Russell Stannard

Foto: K.A.

Lenger borte på platået ligger det en jernalderhaug. Også denne haugen var bar. Man kan kanskje tenke seg at årsaken til at haugen er fri for snø, er at vinden har blåst den bort. Men at vinden skulle blåse bort snøen på et flatt jorde, og akkurat i de feltene der kornet lå flatt fem måneder tidligere, er ganske utenkelig.


Foto: Mattew Williams

Når man finner spor i neste års avling etter fjoraårets kornsirkel på samme sted, kaller man det
gjerne "spøkelssesirkler" ('ghost circles' eller ghost formations'). Spøkelsessirkler i snø har blitt rapportert tidligere, både England og i Nederland.

I en artikkel i på nettstedet Swirled News foreslår Bert Janssen og Janet Ossebaard at fenomenet
kan skyldes endringer i jordsmonnet, f.eks. en økt krystalliseringen i leirpartiklene i grunnen.

Økte krystallisering av leirpartikler i jordsmonnet i kornsirkler er konstatert i flere kornsirkler.
Les studien om krystallisering på nettstedet til BLT Reasearch Team.


8. august 2009:
spøkelsessirkel i den nye avlingen

Den 8. august 2009 fløy Stannard Russell over Oliver's Castle. Til sin overraskelse så han at
kornsirkelen fra august 2008 igjen framsto på samme sted:


Foto: Russell Stannard

Foto: Russell Stannard

På dette jordet vokste det nå nytt hvetekorn, og plantene på det stedet der kornsirkelen oppsto den 16. august 2008, var nå mørkere enn plantene i resten av åkeren.

Feltene med mørkere planter tilsvarte nøyaktig feltene med nedlagt korn i kornsirkelen fra året før:


Fotos: K.A. og Russell Stannard

Noen dager etter at Stannard hadde fotografert denne nye spøkelsesformasjonen fra lufta, oppsøkte han åkeren på bakkenivå for å prøve a finne ut hva som framkalte spøkelseseffekten. På grunn av et elektrisk gjerde rundt åkeren kunne han imidlerid ikke ta seg inn, og fra kanten av jordet var det ikke mulig å se hva som framkalte den mørkere fargen i den aktuelle delen av åkeren.
Stannard foreslår imidlertid at effekten enten framkom ved at kornet var lengre eller mørkere på de stedene der det hadde vært felter med liggende korn i den tidligere kornsirkelen.

I 2000 oppsto en lignenede spøkelsesformasjon ved Barbury Castle. I dette tilfellet ble det fastslått at spøkelseseffekten framkom ved at hveteplantene hadde vokst seg lengre i de delene av åkeren der plantene hadde ligget nede i kornsirkelen året før.

Les om spøkelsesformasjonen ved Barbury Castle i 2000 her.


© Norsk Kornsirkelgruppe

     
              

Site Meter