HOME      
    FORSIDEN
RESSURSER RESOURCES    
     

Ressurser for videre studier av kornsrikelfenomenet

Resources for further studies of the crop circle phenomenon
   
   
   
   

Vitenskapelig forskning

Scientific research:
BLT Research Team

Dr Eltjo Haselhoff

   
    Statestikk Statistics    
    Litteratur Literature    
    KALENDERE:
Lucy Pringle
CALENDARS:
Lucy Pringle
   
    Årbøker (Temporary Temples) Year Books (Temporary Temples)    
    Filmer Films    
      Lenker Links    
           



 

Site Meter