HOME
FORSIDEN

GALLERI: våre kornsirkelbilder fra 2004
GALLERY: our photos from 2004
     
     
     
   

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


I galleriet kan du se luftfotografier av kornsirkelbilder tatt av
Eva-Marie Brekkestø og av andre fotografer som har gitt Norsk
Kornsirkelgruppe rett til å bruke sine fotos.

 

In the gallery you can see aerial photos of crop circles taken by
Eva-Marie Brekkestøand by other photographers who have given
the Norwegian Crop Circle Group the right to use their photos.

 

 

   
              

Site Meter